Denne siden er for medlemer og inneholder referat fra menighetsmøter, styremøter, innkalling til årsmøter mv.
Siden er passordbeskyttet. Ta kontakt med styret(at)arendalmisjonskirke.no dersom du er medlem og trenger passordet. Passordet vil også bli byttet med gjevne mellomrom.

Beskyttet: Årsmøtet 2018 – saksdokumentene

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Les mer...

Hvilken vei 2018 medlemssiden

Den 13. februar 2018, kl 19.00, blir det en inspirasjonskveld for alle medlemmer. Det blir gjester og informasjon…

Les mer...

Menighetsmøte 1. november 2017, kl. 19.00

Det blir menighetsmøte 1. november, kl. 19.00 i hovedsalen. Agenda er 1. info om økonomi og revidert…

Les mer...

Kirkekaffe høsten 2017

Levering av kake til kirkekaffen høsten 2017. Passer ikke dato for dere, kan dere når som helst…

Les mer...

Vaktmester og vaskelagslisten – høsten 2017

Da er høstens vaktmester- og vaskelagsliste klar. Vaktmesteren kaller inn og avtaler når det er vasking, hvem…

Les mer...

Menighetsmøte 5. april 2017 kl. 19.00

Styret har sendt ut innkalling til et spennende menighetsmøte 5. april 2017, kl. 19.00. Agenda: 1. plan…

Les mer...

Beskyttet: Innkalling til årsmøtet 12. mars 2017, kl. 12.30

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Les mer...

Årsmøtepapirer del 1 – vedtektsendring

På kommende årsmøte, den 12. mars (etter formiddagsmøtet), vil det være to saker som omhandler vedtektsendring. Dette…

Les mer...

Kirkekaffelisten høsten 2016

Viktig at alle sjekker sin dato. Hvis du ikke kan, er det bare å bytte med en…

Les mer...

Beskyttet: Innkalling til ekstraordinært årsmøte 15. september 2016, kl. 19.30

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Les mer...

Beskyttet: Styremøteprotokoll 15. juni 2016

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Les mer...

Beskyttet: Styremøteprotokoll 11. mai 2016

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Les mer...

Beskyttet: Årsmøte 2016 protokoll

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Les mer...

Beskyttet: Styremøteprotokoll 14. april 2016

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Les mer...

Beskyttet: Styremøteprotokoll 2. mars 2016

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Les mer...

Beskyttet: Styremøte protokoll 10. februar 2016

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Les mer...

Beskyttet: Protokoll fra menighetsmøte 24. januar 2016

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Les mer...

Beskyttet: Styremøteprotokoll 13. januar 2016

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Les mer...

Beskyttet: Årsmøte 2016

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Les mer...

Beskyttet: Innkalling til menighetsmøte 24. januar 2016

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Les mer...

Beskyttet: KIRKEKAFFE VÅREN 2016

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Les mer...

Beskyttet: Styremøteprotokoll fra 11. 11. 2015

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Les mer...

Beskyttet: Styremøteprotokoll 7.10.2015

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Les mer...

Beskyttet: Styremøteprotokoll 9.9.15

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Les mer...

Beskyttet: Styremøteprotokoll 22.8.15

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Les mer...

Beskyttet: Styremøteprotokoll 19.8.15

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Les mer...

Beskyttet: Referat – menighetsmøte 16.09.15.

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Les mer...