Det Norske Misjonsforbunds Ytremisjon har misjons- og bistandsarbeide flere steder i verden:
Sentral Asia, Colombia, Kina, Kongo-Brazzaville og Europa.

Det er blitt laget en presentasjon med bilder fra ulike prosjekter. Her viser vi litt mer om stedene vi er engasjert.

Prosjektkatalogen 2013 med oversikt over prosjekter Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG støtter, er på nettet:
Prosjektkatalogen

Vi har dessuten satt opp noe informasjon i kirka, om arbeidet vi støtter.

l Les gjerne her om de land vi driver arbeidet i og som menigheten er med å støtter.

Asia

legal-world-asia

Siden 1999 har misjonsforbundet gitt støtte til ulike skole og helseprosjekter i Afganistan. Befolkningen er sliten etter mange års krig og behovet for langsiktig hjelp innen skole, helse og fredsarbeid er stort.
Våre 2 prosjekter som vi er med å støtte er:

Ortopedisk verksted og senter for handikappede.

Det er mange funksjonshemmede i Afghanistan. Landminer er og har vært et ødeleggende problem. Det finnes lite tekniske hjelpemidler og i folks øyne har de heller ikke samme menneskeverd som andre.
I det ortopediske verkstedet lager man proteser og hjelpemidler av ulike slag, slik at alle kan klare seg bedre rent praktisk i hverdagen. Det handler om respekt og verdighet. Uten en slik hjelp ville mange praktisk talt ha blitt satt på bakken.
Senteret følger også opp de funksjonshemmede i lokalmiljøet. De besøker lokalsamfunnene for å informere og forsøke å endre holdninger . Idrett for funksjonshemmede er et viktig redskap og noen har fått tilrettelagt jobber som har gitt en helt annen livskvalitet. Målet er å gi dem tro på at de har en verdi og bli respektert i lokalsamfunnet som likeverdig.

Mental helse i Afghanistan

Dette er et behandlingssenter for de med psykiske lidelser. Det er stor mangel på helsetilbud til dem med psykiske lidelser. Depresjon og angst er veldig vanlig som et uttrykk for stress i befolkningen.År med krig har gitt langvarige sosiale og økonomiske problemer. Spesielt kvinnene føler det på kroppen. Mange har fått lite eller ingen skolegang og er analfabeter. De har lært seg et håndverk hjemme, men de vet ikke hvordan de kan selge det for å tjene penger.
Etter bare få år med drift av dette behandlingssenteret ser man at mange har fått hjelp . Selv om det tar tid ser vi også at holdningene i lokalsamfunnet endres litt etter litt. Mange har fått en bedre livskvalitet
Vi er med å støtte driften av poliklinikken samt videreutdanning av spesialister.

Colombia

colombia-flag

FAKTA OM COLOMBIA

Areal: 1 138 910 km2 (ca. 3 ganger større enn Norge)
Befolkning: 44 205 293
Forventet levealder: 71 år for menn og 77,8 år for kvinner
Lese-/skrivekyndige: 90,4 %
Religion: Katolikker ca 90 %, evangeliske kristne 10 %
Språk: Spansk
Etnisk sammensetning: 58 % blanding (mestizo; europeisk/indianer), 20 % europeisk avstamming, 14 % mulatter, 4 % svarte, 3 % blanding svart/indianere og 1 % indianere.
Industri: Tekstil, matvareindustri, olje, konfeksjon, drikkevarer, kjemikalier, sement, gull, kull, smaragder.
Naturressurser: Kaffe, blomster, bananer, ris, tobakk, mais, sukker, kakao, matolje, grønnsaker, skogindustri, reker. I tillegg er Colombia verdens største kokain-, opium- og cannabisprodusent.

Kilde: CIA, The World Factbook (2010)

Colombia er kontrastenes land med vakker natur,vakre mennesker, livsglede og naturrikdom,side om side med fattigdom og dype konflikter.
Det er også det landet som DNM har flest utsendinger.
Misjonsforbundet har arbeidet i Colombia siden 1981 og har i dag 3 norske misjonærer i Bogota ; Svein Flaten , Magni og Gordon Valen
Gordon og Magni Valen
Magni og Gordon Valen

Svein Flaten
Misjonsforbundet støtter følgende prosjekter i Colombia :
· Bibelskole og ledertrening i Bogota( trening av ledere i menighetene i Bogota)
· Menighetsutvikling og ledertrening i Cali (menighetsplanting)
· Bibelskole og menighet i Bogota (fokus på pastorene og deres familier/utvikle læreplaner og undervisning)
Arbeidet i Colombia har sterkt fokus på prosjekter der barn og voksne hjelpes til et liv fritt fra rusavhengighet. Dessuten ønsker vi å påvirke vilkårene folk lever under.

Diakonale prosjekter:
· Esperanza skolefritidsordning som tar imot 250 elever hver dag.
· Grunnskoler i Barranquilla med ca 500 elever på de nederste klassetrinnene
· Kvinner og barns rettigheter – forebyggende kampanjer i forhold til familevold og overgrep.
· Rehabilitering av barn – Jakobs hus hjelper hvert år 20 -30 barn i alderen 7 -12 år ut av et liv preget av rusmisbruk.
Sentrale punkter i det diakonale arbeid er ; Mat, hjelp med leksene, kristen undervisning og fellesskap, oppleve omsorg, nærhet og god veiledning, lære å ta hensyn til hverandre og ta ansvar for eget liv

Kongo Brazzavilla

524p_REPUBLICA_DEL_CONGO

FAKTA OM KONGO-BRAZZAVILLE

Republikken har 4,2 millioner innbyggere.
Areal: 342 000 km2 (ca 40 000 km2 mindre enn Norge)
Språk: Fransk er offisielt språk, i tillegg finnes lingala, kikongo og monoktubu samt mange dialekter
Religion: Animister 48 %, kristne 50 %, Muslimer ca 2 %
Lese- og skrivekyndige: 83,8 %
Naturressurser: Olje, bly, kobber, zink, gull, regnskog
Viktigste eksportvarer: Olje, bomull, kaffe, sukker, tømmer
Gjennomsnitts levealder er 54,5 år.

Kilde: CIA, The World Factbook (2010)

På 1990-tallet opplevde Kongo en brutal borgerkrig.
Misjonsforbundet har drevet misjon i Kongo 70 år.
Den Evankeliske Kirken i Kongo (EEC) ble selvstendig i 1961.
EEC har mer enn 170.000 døpte medlemmer.
5000 – 7000 mennesker tar hvert år imot frelsen og døpes.

TILBAKE TIL KONGO MED TILLIT

Misjonær Magnar Totland er i sin andre periode i Kongo. Denne gangen med familie og tillit i bagasjen.
I begynnelsen av januar dro Magnar Totland med kongolesisk kone og tre barn tilbake til Kongo-Brazzaville. En stor kontrast til da han for fem år siden sto alene på Gardermoen uten kjennskap til folket eller kulturen han skulle jobbe i.
“Første gang visste jeg jo ingenting. Jeg hadde vært der en gang, men nå vet jeg mer om folk og kultur. Og så har vi jo en familie der nede,” sier han.

Sammen med kona Synelle og barna Neisse, Marcus og Elias, står han klar til avreise med planer om tre nye år i Brazzaville. En ny periode var hele tiden planen for Totland.

“Nå har vi flere venner, og jeg kommer mye fortere inn i ting enn sist. Det er lettere å se hva som foregår og gi input,” forklarer Totland.
Han skal arbeide for, og følge opp prosjektene som Misjonsforbundet støtter i Kongo. Viktige oppgaver er samtaler, oppmuntring og oppfølging av ledere og deres familier, spesielt i nord. Magnar har også som oppgave å holde kontakt med kirkens ledelse og å følge opp evangeliseringsprosjekter i Nord-Kongo.

MISJONSBEFALINGEN
Jeg har fått all makt i himmel og på jord. Gå derfor og gjør alle folkeslag til displer: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende (Matt. 28,18-20).

For å virkeliggjøre disse ord av Jesus
STØTTER ARENDAL MISJONSMENIGHET:

Kirkens oppfølging av pastorer, ledere og deres familier.
Vranglære og religions-blanding er en overhengende fare i alle misjonsland, også i Kongo. Pastorer og ledere med sunne holdninger og solid teologisk opplæring motvirker dette.

Kvinner og barns rettigheter.
Kvinner er i flertall i menighetene, men utgjør likevel et mindretall i ledelsen, nasjonalt og lokalt.
Likeledes krenkes og utnyttes unge jenter seksuelt, og vold mot kvinner forekommer ofte i kongolesiske hjem. Ved opplysning, undervisning og ekteskapsrådgivning vil kirken motvirke alle former for vold mot kvinner og barn, og arbeide for større grad av likestilling mellom kjønnene.

Lønn til evangelsiter og utdanning av pastorer.
Sunne og levende menigheter i de største byene og tettstedene er viktig for evangelisering i de mindre landsbyene. Kirkens mange evangelister og pastorer er de viktigste ressurser i dette arbeidet.

Trosopplæring av barn og voksne.
Det finnes ingen kristendomsopplæring i skolene. Animisme og fedredyring sitter dypt i folkesjelen. Kirkens amsvar og arbeid her er derfor viktig og avgjørende. Undervisning av barn, og tirettealgt bibelstudium og etikk-undervisning før dåp og medlemsopp-takelse, er derfor særdeles viktig.

Freds- og miljøarbeid.
I et land med stammemotsetninger og flere borgerkriger, er arbeidet for rettferdighet, fred og forsoning avgørende viktig.

Misjonsbrev

Flere i menigheten sitter med flotte og spennende erfaringer og inntrykk etter turer de har hatt i ett misjonsland. På denne siden vil vi etter hvert legge ut glimt fra slike turer – og vi håper dette kan være med på å la deg få se hvor mye variert og godt misjon kan bidra med fra ulike verdenshjørner!

6. Nyhetsbrev april 2013

7. Nyhetsbrev fra Colombia

9. Nyhetsbrev fra Colombia

10. Nyhetsbrev fra Colombia

11. Nyhetsbrev fra Colombia

Leserbrev Berta Colombia 2012

Nyhetsbrev fra Colombia

Nyhetsbrev 1 Linda Andersen 2014

Nyhetsbrev 3. Linda Andersen 2014

Program Mission Kids var 2015