I vår "Virksomhetsidé" samordner vi derfor

Guds hensikter i følgende fem områder

Tilbedelse & Bønn

Vi ønsker at tilbedelse skal praktiseres i Misjonskirken.
I våre Gudstjenester og møter skal tilbedelse ha en sentral plass.
Tilbedelsens form er underordnet,
det er det hengivne hjerte som er viktig.
Målet er at den enkelte selv skal ha lyst til å
praktisere tilbedelse – også som livsstil.
Vi vil også forsøke å legge til rette muligheter for felles bønn.
Målet er også at ethvert medlem i
Misjonskirken har et bevisst og personlig bønneliv.

Fellesskap og Omsorg

Virksomheten i Misjonskirken skal legge til rette for fellesskap.
Vi ønsker at alle som kommer i kontakt med menigheten
skal oppleve å bli inkludert i et nært og åpent
fellesskap der man gjensidig bærer omsorg for hverandre.
Vi ønsker at menigheten skal være en generasjonsbolig
hvor små og store, unge og gamle kan kjenne seg hjemme.
Vi vil være en menighet som tar det å være menneske på alvor.
Vi vil hjelpe hverandre til å leve åpent med sine liv
og i erkjennelse av hvem en er og hvordan livet faktisk er.

Undervisning og Disippelskap

Vi ønsker at undervisningen i Misjonskirken skal være
slik at mennesker gjøres til disipler som tar aktivt
del i Guds rikets arbeid. Vi ønsker at forkynnelse
og undervisning skal være preget av ekthet
og ærlighet samtidig skal Ordet forkynnes tydelig
slik at troen kan vokse frem.
Vi ser på vårt barne- og ungdomsarbeid som en
viktig del av det disippelgjørende arbeid.

Evangelisering og misjon

Vårt mål er at den enkelte skal leve slik at familie,
venner, bekjente, naboer og arbeidskolleger kan bli frelst.
Dette må være basis i vår evangelisering.
Våre møter skal være slik at det er mulig å invitere nye inn.
Spesielle aksjoner og kampanjer er et nødvendig
supplement til dette.
Vår evangelisering skal rettes mot menneskers
helhetlige behov, og formidles i et språk
som mennesker i dag forstår.
Målet er at Misjonskirken skal ha vekst i
antall aktive medlemmer.
Misjon skal fokuseres i Misjonskirken.
Gjennom informasjon / inspirasjon vil vi
bevisstgjøre våre medlemmer om menighetens
og DNM’s misjonsarbeid.
Vi vil også søke å frem kandidater fra vår egen menighet.

Tjeneste

Hvert menneske er unikt og formet av Gud for en spesiell oppgave.
Derfor ønsker vi å hjelpe det enkelte menighetsmedlem
til å oppdage sine nådegaver, og finne sin
rette plass i Guds plan.
Menigheten vokser i den grad hvert enkelt lem
fullfører sin tjeneste. Menigheten er et synlig uttrykk
for Guds familie – et sted for omsorg, aksept, kjærlighet,
fostring og mye annet. I en familie skal man kunne nyte,
men etter hvert også yte.
Det er Guds vilje at alle troende skal gi seg til en lokal menighet,
og det er menighetens oppdrag å hjelpe hvert menneske
fra til modenhet i Kristus (Kol 1:28-29)
slik at den enkelte kan utføre sin tjeneste (Ef 4:12.
Gud har nemlig en tjeneste for alle mennesker (Ef 2:10).
Tjeneste er å tjene sin neste (tjenesten) med de gaver
og evner som Gud har gitt den enkelte (1. Pet 4:10)

“Jeg vil bygge min menighet!” (Matt 16:18)
Arendal misjonsmenighet har som mål å bygge etter Guds hensikter for sin menighet.
Vi forstår Guds hensikter ut fra følgende to “befalinger”:
Kjærlighetsbefalingen Matt 22:36-40
Misjonsbefalingen Matt 28:18-20
Arendal misjonkirkes visjon og strategi er revidert og oppdatert. Et arbeid som startet høsten 2017 og vedtatt på menighetsmøte april 2018.

 

Hele dokumentet ligger åpent under medlemssiden for alle å se (eller klikke her).

 

Arendal misjonskirke sin visjon er: Gjøre Jesus tydelig

Menighetens strategi kan også uttrykkes i følgende fire punkter:

  • Bringer mennesker INN (FELLESSKAP) til samfunn med Kristus og inkluderer dem som medlemmer i menighetsfamilien (den synlige del av Guds rike).
  • Bygger mennesker OPP (UNDERVISNING/TILBEDELSE) til åndelig modne kristne og Jesu disipler ved å undervise dem.
  • Trener mennesker TIL (TJENESTE) en tjeneste i menigheten, og gjennom det demonstrere Guds kjærlighet til andre mennesker.
  • Sender mennesker UT (EVANGELISERING/MISJON) til jordens ender for å fullføre sitt misjonsoppdrag (hjemme og ute) ved å kommunisere Guds Ord gjennom evangelisering etc.