Menighetsmøte 1. november 2017, kl. 19.00

Det blir menighetsmøte 1. november, kl. 19.00 i hovedsalen.
Agenda er
1. info om økonomi og revidert budsjett 2017 (vedtaks sak)
2. info om God Advent Arendal ’17
3. info/forespørsel om interesse for en menighets-misjonstur til Romania i 2018

Forslag fra styret til revidert budsjett finner du ved å klikke her