Årsmøtepapirer del 1 – vedtektsendring

På kommende årsmøte, den 12. mars (etter formiddagsmøtet), vil det være to saker som omhandler vedtektsendring. Dette krever 4 ukers varsel, i motsetning til den vanlige innkallingen som kommer 2 uker før.

Det er derfor styret nå sender ut mail til medlemmene med link hit for saksunderlaget til de to vedtektsendringene.

Kan forøvrig nevne at årsmøtet blir avholdt 10 min. etter ordinært møte den 12. mars og det blir eget opplegg for barna. Det blir også gratis middag rett etter årsmøtet. Årsmøtet planlegges til max to timer. Vi håper så mange som mulig av våre medlemmer kan komme, og årsmøtet er også åpent for andre – selv om de ikke har stemmerett.

Klikk her for årsmøtesak 7 – navneendring
Klikk her for årsmøtesak 8 – misjonsengasjement

Hilsen styret,
Alexander Paul