Hyggetreff

Hyggetreff_våren 2023_v4

HYGGETREFFENE I ARENDAL MISJONSKIRKE

I Arendal misjonskirke har vi mange gode, faste innslag. Hyggetreff er ett av dem. Programmet for Hyggetreffene har fokus på menn og kvinner som er pensjonisterer, men er åpne for alle som søker et godt sosialt og åndelig fellesskap

Det første Hyggetreffet ble holdt 24. september 1988, og Hyggetreffene i Arendal misjonskirke har derfor mer enn 30 års historie. På det første treffet kom det 30 stykker. Nå er vi vanlig 50-70 deltakere..

I Hyggetreffene er det en uformell lederstil. Det er mye småprat, skjemt og moro, bevertning med smørbrød og fylte kaker, en andakt, god sang, og noen ganger dikt, quiz, utlodning eller et kort temaforedrag.  Garantert vil du treffe mennesker med lang livserfaring godt humør!

Hyggetreffene er andre onsdagen i måneden. Møtene begynner kl. 11.30 og varer fra 1 ½ til 2 timer, inklusiv bevertning. Alle Hyggetreffene blir annonsert i Agderposten. I juni og juli har vi sommerferie.

Andaktsholdere og sangere hentes inn fra forskjellige menigheter i og utenfor Arendal, og slik er Hyggetreffene et fint eksempel på tverr-kirkelig arbeid. På ett av Hyggetreffene, både vår og høst, har vi åresalg. Eller samler vi inn en gave i forbindelse med bevertningen på de øvrige møtene. Overskuddet går til arbeid som kommer eldre mennesker til gode, både i og utenfor menigheten.

Vårt ønske er å være noe også for deg, slik du kan være for mange av oss. VELKOMMEN SKAL DU VÆRE!

SAMSUNG CSC

Gjermund Igland

HOVEDPASTOR
pastor@arendalmisjonskirke.no // 958 35 809