Gudstjeneste

Velkommen til gudstjenester i

Arendal misjonskirke søndager kl. 11.

 

 

Derfor Tror Jeg ppt
Dato Tidspunkt Taler Taleserie Tekst/Tema
5. januar kl. 16.00 Viggo Klausen
12. januar kl. 11.00 Håkon Fagervik
19. januar kl. 11.00 Martine Helt opp ned Ikke herske, men tjene // Matt. 20, 20-28
26. januar kl. 11.00 Gjermund Helt opp ned Rikdom gjennom fattigdom // Matt. 5,3
2. februar kl. 11.00 Martine Helt opp ned Elsk deres Fiender // Matt. 5,43-48
9. februar kl. 11.00 Gjermund Helt opp ned Å miste er å finne// Matt. 10,32-39
16. februar kl. 11.00 Gjermund Smak av GT Elia og Elisja // Sareptas krukke
23. februar kl. 11.00 Martine Smak av GT Karmelfjellet
1. mars kl. 11.00 Gjermund Smak av GT Elia og Elisja // Kappekastingen
8. mars kl. 11.00 Gjermund Smak av GT Elia og Elisja // Hva har du i huset?
15. mars kl. 11.00 Martin Jakobsen Derfor tror jeg Har Gud virkelig skapt?
22. mars kl. 11.00 Rune Tobiassen Derfor tror jeg Det ondes problem
29. mars kl. 11.00 Per Sigve Særheim Derfor tror jeg Er bibelen troverdig
5. april kl. 11.00 Martine Aanensen Alle Sammen «Jesu inntog i Jerusalem»
9. april kl. 19.00 Kurt Hjemdal Skjærtorsdag
10. april kl. 11.00 Kurt Hjemdal Langfredag
12. april kl. 11.00 Kurt Hjemdal 1. påskedag
19. april kl. 11.00 Oddvar Søvik Derfor tror jeg Oppstandelsen
26. april kl. 11.00 Martine + Helene Konfirmasjonsgudstjeneste
3. mai kl. 11.00 Martine Aanensen Ta opp ditt kors Klima
10. mai kl. 11.00 Ta opp ditt kors Teknologi
24. mai kl. 11.00 Ta opp ditt kors Flyktninger
31. mai kl. 11.00
7. jun. kl. 11.00 Ta opp ditt kors Identitet
14. juni kl. 11.00 Ta opp ditt kors Pluralisme
21. juni kl. 11.00 Martine Aanensen