xl_logo02


XL er et undervisningsopplegg for ungdom fra og med 7. klasse under gudstjenestene.

Vi tar med bibel og lærer litt mer om hvordan lese i den, og flere grunnleggende elementer i den kristne tro. Det er alltid rom for samtaler og spørsmål.

Lurer på noe angående XL, kan du ta kontakt med Håvard Gamst, Hilde Kristin Dahlstrøm eller Alexander Paul.


Her er høstens datoer:

1.9

8.9

22.9 (utgår til fordel for Martines tale i Gudstjenesten)

13.10

27.10

3.11

10.11

17.11

... og kanskje en dato i desember.