xl_logo02


XL er et undervisningsopplegg for ungdom fra og med 7. klasse under gudstjenestene.

Vi tar med bibel og lærer litt mer om hvordan lese i den, og flere grunnleggende elementer i den kristne tro. Det er alltid rom for samtaler og spørsmål.

Lurer på noe angående XL, kan du ta kontakt med Håvard Gamst, Hilde Kristin Dahlstrøm eller Alexander Paul.


Nå som vi ikke kan treffes i kirken på søndagene - lager vi noen gode online opplegg i stedet. Det kommer beskjed i forkant.

 


Viktig : Når vi ikke kan samles fysisk, bruker vi Google hangout /videochat for å samles. Alle kan bruke hangout gratis, men du må bruke Chrome eller Safari browser. Sjekke gjerne at det er i orden i god tid før kahooten, kl. 12.00.


Link til hangout videochaten blir lagt her (husk å bruke Chrome/safari når du åpner linken) ;
XL special edition, med Martine, 11. januar, kl. 12.00;

https://hangouts.google.com/group/f4SxDNsh3Px6VXbs8

 

Tidligere undervisningsopplegg;

Opplegget for 22. mars (klikk her)

Opplegget for 29. mars (klikk her)

Opplegget for 5. april (klikk her)

Opplegget for 3. mai (klikk her)