Søndag_26.03.23
Søndag_26.03.23
AGC23 16_9 Banner Arendal Misjonkirke
AGC23 16_9 Banner Arendal Misjonkirke
asg2
NESTE ASG: 19. MARS 2023 KL. 11:00
asg2
92647164_m
VELKOMMEN TIL
ARENDAL MISJONSKIRKE
b
92647164_m
previous arrow
next arrow

Gudstjenester

Velkommen til gudstjenester søndager kl. 11:00 i Arendal misjonskirke.

I tillegg har vi bønn- og lovsangssamlinger tirsdager kl. 19:00.

Nyheter

Tilbedelse

Vi ønsker at tilbedelse skal praktiseres i Misjonskirken. I våre Gudstjenester og møter skal tilbedelse ha en sentral plass.

Fellesskap

Vi ønsker at alle som kommer i kontakt med menigheten skal oppleve å bli inkludert i et nært og åpent fellesskap der man gjensidig bærer omsorg for hverandre.

Disippelskap

Vi ønsker at undervisningen i Misjonskirken skal være slik at mennesker gjøres til disipler som tar aktivt del i Guds rikets arbeid.

Misjon

Vår misjon og evangelisering skal rettes mot menneskers helhetlige behov, og formidles i et språk som mennesker i dag forstår.

Tjeneste

Hvert menneske er unikt og formet av Gud for en spesiell oppgave. Derfor ønsker vi å hjelpe det enkelte menighetsmedlem til å oppdage sine nådegaver, og finne sin rette plass i Guds plan.