Hvilken vei 2018 medlemssiden

Den 13. februar 2018, kl 19.00, blir det en inspirasjonskveld for alle medlemmer. Det blir gjester og informasjon og Gjermund deler litt om tanker og visjoner for året som ligger forran..…

Les mer

Menighetsmøte 1. november 2017, kl. 19.00

Det blir menighetsmøte 1. november, kl. 19.00 i hovedsalen. Agenda er 1. info om økonomi og revidert budsjett 2017 (vedtaks sak) 2. info om God Advent Arendal ’17 3. info/forespørsel…

Les mer

Kirkekaffe høsten 2017

Levering av kake til kirkekaffen høsten 2017. Passer ikke dato for dere, kan dere når som helst levere noe som legges i fryseskapet i hjørnerommet og merkes med dato!  …

Les mer

Vaktmester og vaskelagslisten – høsten 2017

Da er høstens vaktmester- og vaskelagsliste klar. Vaktmesteren kaller inn og avtaler når det er vasking, hvem som organiserer kirkekaffen etter gudstjenesten mv. Husk å sjekke kalenderen her på hjemmesiden…

Les mer

Menighetsmøte 5. april 2017 kl. 19.00

Styret har sendt ut innkalling til et spennende menighetsmøte 5. april 2017, kl. 19.00. Agenda: 1. plan for Myra (info) 2. Strategiplan 2017-2020 (vedtak) 3. Økonomistatus (info) Strategidokumentet finner dere…

Les mer

Årsmøtepapirer del 1 – vedtektsendring

På kommende årsmøte, den 12. mars (etter formiddagsmøtet), vil det være to saker som omhandler vedtektsendring. Dette krever 4 ukers varsel, i motsetning til den vanlige innkallingen som kommer 2…

Les mer

Kirkekaffelisten høsten 2016

Viktig at alle sjekker sin dato. Hvis du ikke kan, er det bare å bytte med en annen. Det går også an å legge på frysen på lageret i matsalen…

Les mer