Hvilken vei 2018 medlemssiden

Den 13. februar 2018, kl 19.00, blir det en inspirasjonskveld for alle medlemmer. Det blir gjester og informasjon og Gjermund deler litt om tanker og visjoner for året som ligger forran.. Klikk her for å se hele flyeren.

Les mer

Menighetsmøte 1. november 2017, kl. 19.00

Det blir menighetsmøte 1. november, kl. 19.00 i hovedsalen. Agenda er 1. info om økonomi og revidert budsjett 2017 (vedtaks sak) 2. info om God Advent Arendal ’17 3. info/forespørsel om interesse for en menighets-misjonstur til Romania i 2018 Forslag fra styret til revidert budsjett finner du ved å klikke her

Les mer

Kirkekaffe høsten 2017

Levering av kake til kirkekaffen høsten 2017. Passer ikke dato for dere, kan dere når som helst levere noe som legges i fryseskapet i hjørnerommet og merkes med dato!   august: Vi serverer rester etter kafeen på loppemarkedet   september: Sidsel Endresen, Kristin B. Anderson, Inger H. Andersen, Kari Paulsen, Ellen Nygård september: Menigheten samlet…

Les mer

Vaktmester og vaskelagslisten – høsten 2017

Da er høstens vaktmester- og vaskelagsliste klar. Vaktmesteren kaller inn og avtaler når det er vasking, hvem som organiserer kirkekaffen etter gudstjenesten mv. Husk å sjekke kalenderen her på hjemmesiden for utleie også. Hvis du ønsker å være med, men ikke står på listen, ta kontakt med Erling Hellum. Det er plass til flere. Listen…

Les mer

Menighetsmøte 5. april 2017 kl. 19.00

Styret har sendt ut innkalling til et spennende menighetsmøte 5. april 2017, kl. 19.00. Agenda: 1. plan for Myra (info) 2. Strategiplan 2017-2020 (vedtak) 3. Økonomistatus (info) Strategidokumentet finner dere her, ved å klikke et sted på denne setningen. Hilsen Styret

Les mer

Årsmøtepapirer del 1 – vedtektsendring

På kommende årsmøte, den 12. mars (etter formiddagsmøtet), vil det være to saker som omhandler vedtektsendring. Dette krever 4 ukers varsel, i motsetning til den vanlige innkallingen som kommer 2 uker før. Det er derfor styret nå sender ut mail til medlemmene med link hit for saksunderlaget til de to vedtektsendringene. Kan forøvrig nevne at…

Les mer

Kirkekaffelisten høsten 2016

Viktig at alle sjekker sin dato. Hvis du ikke kan, er det bare å bytte med en annen. Det går også an å legge på frysen på lageret i matsalen (fryseboksen på gulvet). Listen kan du også laste ned og lagre på din pc om du vil. Den ligger HER

Les mer