Nye ungdomsarbeidere

Menigheten vår har vært så heldige at vi får to nye ungdomsarbeidere til høsten. Eirik Øverland Vikse og Bjørnar Ruberg Ekra går inn i hver sin 25% fast stilling og tar over stafett pinnen etter ungdomspastor Kristin B. Anderson 1. august.

Eirik vil også studere teologi på Ansgar teologiske høgskole og Bjørnar vil studere til lærer ved Universitetet i Agder – begge parallelt med arbeidet i kirken.

Begge er vokst opp i Misjonskirken og godt kjent i ungdomsmiljøet. Vi ønsker dem hjertelig velkommen i staben og ser frem til samarbeidet fremover.

Styret ved Alexander

Ungdomsarbeider Eirik Ø. Vikse

Ungdomsarbeider Eirik Ø. Vikse

Ungdomsarbeider Bjørnar R. Ekra

Ungdomsarbeider Bjørnar R. Ekra