Lovsangsteamet

Misjonskirken har også ett herlig Lovsangsteam som deltar på mange av våre gudstjenester.

Her ser du noen av personene bak de flotte stemmene:

Fra venstre: Tony Gulbrandsen, Åsmund Åndal, Henrik Fjalsett, Johan Tønnevold, Olav Vikse, Aashild Watne, Anita Andersen og Lise Gulbrandsen
(Foto: Arnfinn Nyland)


Foto: Arnfinn Nyland