MissionKids2

Barnekor for alle sangglade barn fra 4 år!

Vi øver annenhver torsdag fra kl. 18-19 i 2.etasje (speilsalen). Første øvelse etter sommerferien er 27/8.

Påmelding til Kathrine Tvermyr, tlf 99641415

Velkommen!