MISSION KIDS

Mission Kids barnekor er for alle sangglade barn fra 4-7 år.
Vi øver annenhver tirsdag fra kl 17.30-18.30 (oddetallsuker)
Koret ledes av Kathrine Tvermyr
image2

MISSION TWEENS

Mission Tweens er Misjonskirkens kor for barn mellom 8 og 12 år.
Vi øver annenhver tirsdag fra 18.30-19.30 (oddetallsuker)
Koret ledes av Lise Guldbrandsen
image1