MissionKids2

Barnekor for alle sangglade barn fra 4 år!

Vi starter opp 28/1 og øver fra 18-19. Annenhver uke fremover, dvs. partallsuker.

Påmelding til Kathrine Tvermyr, tlf 99641415

Velkommen!