Styret

Her er oversikt over styret i menigheten

Kåre Andersen          

mail:  kaare@misjonskirken-arendal.no                  tlf: 90238777

leder

Olav Vikse                 

mail: olav@misjonskirken-arendal.no                       tlf: 99622799

Leder

Bent Ekra                   

mail:  b.ekra@c2i.net                                                tlf: 99581615

Styremedlem

Osmund Nyli              

mail:  osmund-nyli@cnmail.no                                  tlf:40834400

Styremedlem

Marit Lindtveit          

mail:  marit.zachari.lindtveit@arendalsskolen.no      tlf:91845495

Styremedlem

Torfinn Roland          

 mail:  torrola@hotmail.com                                    tlf:41213159

Styremedlem

Christin Haugesten   

mail:  christin.haugesten@arendal.kommune.no       tlf:48995525 

Styremedlem     

Annemay Bratlie      

 mail:  annemayb@yahoo.no                                       tlf:99398116

Vara

Kirsti Benestad

mail:  kirstihub@hotmail.com                                        tlf:91134680 

Vara