Pastorinnsettelse

Søndag 25. august hadde vi gleden av å ha innsettelse av ungdomspastor i Arendal misjonskirke. Den nye ungdomspastoren er Martine Aanensen. Hun er gift med Håkon Andre, og de er nå bosatt på Myra. Hun har studert ved Ansgarskolen hvor hun tok en bachelor i teologi. Hun vil i tillegg være vikar for barne- og familiearbeider og studere videre.

Ta med Martine og Håkon Andre med i bønn og ønsk dem hjertelig velkommen.