Påskas møter i kirka

Her er en oversikt over møtene vi skal ha i Misjonskirka på Myra i påska:

Palmesøndag 13. april
Gudstjeneste kl 11:00
Høytidsgudstjeneste, Sven Øverland taler

Skjærtorsdag 17. april
Kveldsmøte kl 20:00
Nattverd

Langfredag 18. april
Pasjonsgudstjeneste kl 11:00

1. Påskedag 20. april
Høytidsgudstjeneste kl 11:00

Vi håper mange har lyst å feire påsken sammen med oss!
Velkommen!