Velkommen til seks bibelkvelder om Markusevangeliet i Arendal misjonskirke. Mer info finner du her.