Tilbedelse

Vi ønsker at tilbedelse skal praktiseres i Misjonskirken. I våre Gudstjenester og møter skal tilbedelse ha en sentral plass.

Fellesskap

Vi ønsker at alle som kommer i kontakt med menigheten skal oppleve å bli inkludert i et nært og åpent fellesskap der man gjensidig bærer omsorg for hverandre.

Disippelskap

Vi ønsker at undervisningen i Misjonskirken skal være slik at mennesker gjøres til disipler som tar aktivt del i Guds rikets arbeid.

Misjon

Vår misjon og evangelisering skal rettes mot menneskers helhetlige behov, og formidles i et språk som mennesker i dag forstår.

Tjeneste

Hvert menneske er unikt og formet av Gud for en spesiell oppgave. Derfor ønsker vi å hjelpe det enkelte menighetsmedlem til å oppdage sine nådegaver, og finne sin rette plass i Guds plan.

Arendal misjonsmenighets Virksomhetsidé ble utarbeidet høsten 1997, og vedtatt på årsmøte 1998. Vi kalte det da ”Saken om menighetens hensikt” I denne prosessen hadde vi stor glede av boken “Målrettet menighet” av Rick Warren. På årsmøte i 1998 vedtok vi denne formuleringen om menighetens hensikt: Menighetens hensikt er å:«Lede mennesker til Jesus og til menighetsfellesskapet, føre dem fram til modenhet i Kristus, utruster dem til tjeneste i menigheten og for mennesker i sin alminnelighet, involvere dem misjon og evangelisering, alt i den hensikt at Gud får ære.»

Dette forstår vi på følgende måte:

Tilbedelse & Bønn Vi ønsker at tilbedelse skal praktiseres i Misjonskirken. I våre Gudstjenester og møter skal tilbedelse ha en sentral plass. Tilbedelsens form er underordnet, det er det hengivne hjerte som er viktig. Målet er at den enkelte selv skal ha lyst til å praktisere tilbedelse - også som livsstil. Vi vil også forsøke å legge til rette muligheter for felles bønn. Målet er også at ethvert medlem i Misjonskirken har et bevisst og personlig bønneliv.

Fellesskap og Omsorg Virksomheten i Misjonskirken skal legge til rette for fellesskap. Vi ønsker at alle som kommer i kontakt med menigheten skal oppleve å bli inkludert i et nært og åpent fellesskap der man gjensidig bærer omsorg for hverandre. Vi ønsker at menigheten skal være en generasjonsbolig hvor små og store, unge og gamle kan kjenne seg hjemme. Vi vil være en menighet som tar det å være menneske på alvor. Vi vil hjelpe hverandre til å leve åpent med sine liv og i erkjennelse av hvem en er og hvordan livet faktisk er.

Undervisning og Disippelskap Vi ønsker at undervisningen i Misjonskirken skal være slik at mennesker gjøres til disipler som tar aktivt del i Guds rikets arbeid. Vi ønsker at forkynnelse og undervisning skal være preget av ekthet og ærlighet samtidig skal Ordet forkynnes tydelig slik at troen kan vokse frem. Vi ser på vårt barne- og ungdomsarbeid som en viktig del av det disippelgjørende arbeid.

Evangelisering og misjon Vårt mål er at den enkelte skal leve slik at familie, venner, bekjente, naboer og arbeidskolleger kan bli frelst. Dette må være basis i vår evangelisering. Våre møter skal være slik at det er mulig å invitere nye inn. Spesielle aksjoner og kampanjer er et nødvendig supplement til dette. Vår evangelisering skal rettes mot menneskers helhetlige behov, og formidles i et språk som mennesker i dag forstår. Målet er at Misjonskirken skal ha vekst i antall aktive medlemmer. Misjon skal fokuseres i Misjonskirken. Gjennom informasjon / inspirasjon vil vi bevisstgjøre våre medlemmer om menighetens og DNM’s misjonsarbeid. Vi vil også søke å frem kandidater fra vår egen menighet.

Tjeneste Hvert menneske er unikt og formet av Gud for en spesiell oppgave. Derfor ønsker vi å hjelpe det enkelte menighetsmedlem til å oppdage sine nådegaver, og finne sin rette plass i Guds plan. Menigheten vokser i den grad hvert enkelt lem fullfører sin tjeneste. Menigheten er et synlig uttrykk for Guds familie - et sted for omsorg, aksept, kjærlighet, fostring og mye annet. I en familie skal man kunne nyte, men etter hvert også yte. Det er Guds vilje at alle troende skal gi seg til en lokal menighet, og det er menighetens oppdrag å hjelpe hvert menneske fra til modenhet i Kristus (Kol 1:28-29) slik at den enkelte kan utføre sin tjeneste (Ef 4:12. Gud har nemlig en tjeneste for alle mennesker (Ef 2:10). Tjeneste er å tjene sin neste (tjenesten) med de gaver og evner som Gud har gitt den enkelte (1. Pet 4:10)