Myldremøte 1. november

Sted og tid:
Arendal Misjonskirke 1. november kl 16:30

Tema:
La Guds folk betjene og berike hverandre.

Alle er hjertelig velkommen!