Misjons-gudstjeneste 7. april

Svein Flaten er 43 år, født og oppvokst Vegårsheiing. Han har både gått på Ansgarskolen i flere år, og deretter blitt pastor på Moflata i Skien.

Han har jobbet som ungdomspastor på Vegårshei, men kallet – og kanskje eventyrlysten? – gjorde at han etter hvert havnet i Sør-Amerika og Colombia.
Han har spennende bakgrunn der borte, både som team-medarbeider i Misjonsforbundet Ung – og ikke minst som misjonær.

Som misjonær var han i 4 år både på bibelskolen og i menighetene, og var en kontaktperson mellom Misjonsforbundet og Det Colombianske Misjonsforbund.

Svein Flaten kom hjem til Norge og Vegårshei i 2012. Han begynte da som medpastor i Guds Menighet på Vegårshei.

  Colombia-flagg
      Esperanza skolefritidsordning

   Svein Flaten
      Grunnskole i Colombia

Vi gleder oss til å høre mer fra ett spennende Colombia, og bli bedre kjent med Svein Flaten!

Håper mange av dere kommer innom og får litt inspirasjon fra Sør-Amerika!
Velkommen!!!