Informasjon fra 25.09.20

Søndag 27. september blir det ikke gudstjeneste – men skattekista skal samles. 

Smitten har økt dramatisk de siste dagene i Arendal. Vi ønsker med dette å vise at vi står sammen med hele byen. Det er trist med en eskalering av Corona i vår nærhet. Vi ønsker derfor 100% å støtte de vedtak som blir gjort.  Byens politikere har krevende dager. Vi står sammen, og vi husker dem i vår forbønn.  

Menighetens styre har derfor landet på at det beste er å droppe gudstjenestene de neste to søndagene.  Dette er selvfølgelig trist, og det er ingen enkel avgjørelse.  Vi setter vårt håp til at ting er annerledes og at vi kan samles allerede om to uker. Hvis vi alle gjør vår jobb – så bør det være mulig. 

Skulle det ikke gå, søker vi å finne en forsvarlig løsning med 2-3 gudstjenester med 50 stk.  Noe av utfordringen er at både skattekista og gudstjenesten telles som ett arrangement.  Dette gjør det mer krevende. Dere vil bli informert om hvordan det da eventuelt løses.

Det som imidlertid er gledelig, er at skattekista skal samles. Klokka 11.00 til søndag er det Skattekiste. Fire ledere med Emilie Hovstad Ekra i spissen, står klar til å gi barna det beste, nemlig Guds ord. Samlingen vil vare frem til 12.00  Men noen har spurt meg; hva gjør foreldrene den timen som skattekista varer?  Skulle dette være et stort problem for de det gjelder, send en SMS til en av pastorene.  De har mange gode forslag.  

Dette at barna samles er også i tråd med rådene som er gitt.  Barn og unge skal i minst mulig grad bli berørt av restriksjonene.