Høstbasar 12. oktober

Lørdag 12. oktober er det basar til inntekt for menighetens drift.
            Noter deg datoen med det samme. Møtes kl. 15.00.
            Det er loddbøker som distribueres på forhånd, og det blir åresalg.
            Og – naturligvis godt kafetilbud!

            Kan du bidra med gevinst, vil det bli mottatt med ekstremt stor takk.
            Vi er en gruppe på 10 som forbereder eventen, og vi hører gjerne fra
            deg.           

 For gruppen; hilsen Jon. Ta kontakt i kirken, på 91565417 eller 
jonbrat@yahoo.com