Generalforsamling

Dette er en helg, hvor vi år får være vertskap for Misjonsforbundet sin Generalforsamling.

Generalforsamlingen er den høyeste instansen i Misjonsforbundet, og den arrangeres hvert 2. år. Det vil bli lagt føringer for de neste to årene, viktige besutninger blir tatt – og det kommer delegater og representanter fra menighetene i hele landet. Vi regner med at ca 150 delegater fra de ulike menighetene vil strømme til Arendal og Misjonskirka på Myra denne helgen.

I tillegg til viktige beslutninger for de neste årene, vil det i år bli valgt ny generalsekretær, siden Jarle Råmunddal slutter. Han har gjort en dyktig jobb, og det er helt sikkert mange som vil komme til å savne ham.

Ønsker du å vite litt mer om innholdet til årets generalforsamling, finner du det her:

Program 25. -27. mai

Informasjon om Generalforsamlingen 2012

Det er bare de som er valgt som delegater/ representanter som kan stemme ved en Generalforsamling, men dersom du har lyst å sitte litt på sidelinjen og lytte til det som skjer og planlegges – vil det være fri mulighet til dette!

Søndag 27. mai kl 11, vil det bli gudstjeneste hvor det i tillegg til tale ved pastoren vår, Terje Watne – blir innsettelse av den nye generalsekretæren, og ordinasjon av pastorer.
Alle er selvfølgelig hjertelig velkommen denne dagen!