Dugnadsleir Vegårtun 22. april

Det er mange som bruker Vegårtun!!
  
Vegårtun drives for det meste på frivillig innsats. Denne innsatsen trenger vi for å klare å ta vare på Vegårtun. 
  
Vil du være med på positive arbeidsdager på Vegårtun 22.04 – 24.04!?

 
For dem som kan, starter vi opp med kveldsmat søndag 21. april kl.19.00.
 
         Det er plass for begge kjønn, unge og gamle.
 
         Arbeid inne og ute.
 
         Fri overnatting, opphold og mat, alle dager.
 
         Vi kombinerer arbeid med positivt fellesskap om kveldene.
 
         Ta med mye godt humør og arbeidslyst.
 
         For å dekke noe av utgiftene ber vi om en liten gave i form av gevinst til en kveldsutlodning.
 
         Vi trenger din hjelp for å ta vare på Vegårtun!

Vegårtun - leirsted

 
Ta kontakt med Gudmund Sigridnes på mobil nr. 917 14 533