Barne- og ungdomsvirkegrenene er åpent igjen

Status: Alt av barne – og ungdomsarbeid er åpnet for folk under 20 år

FILTER
FILTER og smågrupper er i gang fra 21. januar. Avlyser tur med FILTER til helga (22-24. janaur).

KONFIRMANTER
Vanlige samlinger fra 21. januar. Fortsatt usikker på tur i februar.

SMÅBARNSTREFF
Ikke småbarnstreff siden det er folk over 20 år som deltar.

SKATTEKISTA
Søndag 24. januar: Skøytebanen kl. 11-13.

XL
Søndag 24. januar: Skøytebanen kl. 11-13.

FRIENDS
Vanlig samling til fredag 22. januar.

MISSION KIDS
Starter opp 28/1 og øver fra 18-19. Annenhver uke fremover.