Årsmøte 11. mars

Det hele skjer 11. mars, kl 19:00.

Det blir valg av nytt styre, i tillegg til andre viktige ting som tas opp.
Innkalling med saker som tas opp, kommer etter hvert.

 
Alle er hjertelig velkomne, men vi minner om at bare medlemmer har stemmerett.